About Us

About Us

Careers

WORKING AT DUTOIT

Dutoit Agri prides itself on its status as a preferred employer in South Africa. We are a well-established, well-known and dynamic company that has shown continuous growth over the years. We offer our employees a safe and secure working environment and job security, with various opportunities to grow in their personal capacity.

Career Listings

- Produksiebestuurder (Vrugte)

Wes-Kaap Landgoedere

Posvereiste: Goeie, toepaslike ondervinding van die verbouing van sagtevrugte (appels, pere, perskes en nektariens). Minstens 5 jaar toepaslike bestuurservaring

Vaardighede: Bogemiddelde kommunikasie- en bestuursvaardighede. Dryfkrag, selfstandige optrede en die vermoë om ondergeskiktes te motiveer enproduktiwiteit te verbeter

Verantwoordelikhede: Bestuur van ondergeskiktes (take, dissipline, koste). Produksieprosesse

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- Assistent Produksiebestuurder - Dutoit Houtnywerheid

Dutoit Houtnywerheid benodig die dienste van ‘n bedrewe bestuurder by die Houtontginningsaanlegte van die maatskappy.

Posvereistes:

  1. Ondervinding in die houtbedryf,
  2. Bogemiddelde produksie-, logistieke-, personeel- en operasionele bestuursvaardighede
  3. ‘n Toepaslike kwalifikasie sal die aansoek versterk.

Die suksesvolle kandidaat beskik oor die vermoë om selfstandig te funksioneer, werknemers te motiveer en om produktiwiteit deurlopend te verbeter.

Benewens aangename werkomstandighede bied ons ‘n mededingende vergoedingspakket, en lidmaatskap tot ‘n aftree- en mediese fonds.

Diensaanvaarding sal so gou doenlik, maar nie later as 1 Julie 2021 wees nie.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com