About Us

About Us

Careers

WORKING AT DUTOIT

Dutoit Agri prides itself on its status as a preferred employer in South Africa. We are a well-established, well-known and dynamic company that has shown continuous growth over the years. We offer our employees a safe and secure working environment and job security, with various opportunities to grow in their personal capacity.

Career Listings

- PRODUKSIEBESTUURDER (Vrugte)

Rapporteer aan die Hoof: Vrugteverpakking.

Verantwoordelik wees vir die effektiewe operasionele bestuur en koördinering van, onder meer,
● wêreldklas verpakkingsbeginsels
● voldoening aan gehalte-, regulatoriese- en voedselveilig-heidsvereistes 
● arbeidsaangeleenthede
● koste-effektiewe vloei van produkte (kernvrugte)
● opstel en bestuur van bedryfsbegroting vir pakhuise en
● optimalisering van produktiwiteit en verpakkingsgehalte.

Beskik oor: ‘n Toepaslike na-skoolse kwalifikasie
● Goeie bestuursondervinding (beplanning, koördinering, kontrole)
● uitstekende mensevaardighede
● streng dissipline
● selfstandige optrede
● selfgedrewendheid
● die vermoë om ondergeskiktes te motiveer.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- VERPAKKINGSBESTUURDER

Rapporteer aan die Produksiebestuurder. 

Verantwoordelikhede: Die oorhoofse beplanning, begroting en bestuur van die totale bedryfsaksie rondom die verpakking van vrugte in die Pakhuis met spesifieke verwysing na
● Bestuur en afrigting van Lynbestuurders
● optimale verpakking en bestuur van vrugte
● bestuur van ongeveer 200 werkers in hoogseisoen
● foutsporing van toerusting
●  kontrole oor pakmateriaal
● HACCP/BRC akkreditasie 
● begrotingsbestuur.

Beskik oor: Bogemiddelde bestuurs- en mensevaardighede
● dryfkrag
● streng dissipline
● die vermoë om ondergeskiktes te motiveer
● verpakkingsondervinding (verkieslik in die sagtevrugtebedryf) en verkieslik ‘n toepaslike kwalifikasie.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- LYNBESTUURDER

Rapporteer aan die Verpakkingsbestuurder. 

Verantwoordelikhede:
● Bestuur van produksiespan van ongeveer 130 personeel
● Effektiewe opstelling van die paklyn
● Akkurate uitvoering van pakinstruksies
● Bestuur van gehalte
● Meting en rekordhouding van uitsette
● Instandhouding van die BRC
● Voedselveiligheidstelsel en
● goeie algemene huishouding.

Beskik oor relevante ondervinding van produksielyne en kennis van kern- en steenvrugte
● bogemiddelde bestuurs- en mensevaardighede
● goeie rekenaarvaardighede (MS Office) terwyl ‘n toepaslike na-skoolse kwalifikasie die aansoek sal versterk.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- PASSER

Rapporteer aan die Aanleg-instandhoudingsbestuurder. 

Verantwoordelikhede
● die instandhouding van alle pakhuistoerusting
● voorkomende onderhoud
● beplanning van jaarlikse onderhoud
● bestuur van ‘n assistent en ‘n handlanger wat aan hom rapporteer. 

Beskik oor kwalifikasie as Passer
● minstens 3 jaar toepaslike ervaring
●  bogemiddelde mensevaardighede
● die vermoë om ondergeskiktes te motiveer

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- BI ANALYST

Report directly to the Head of ICT and collaborate with all departments (Finance, Technical, Production, Research & Development) of Dutoit Agri and will be required to investigate and analyze various processes and systems and provide in-house training to staff at all levels.

Requirements: Good management experience (planning, coordination, control) ■ excellent human skills ■ strict discipline ■  independent action and ■ self-reliance.

Duties and Responsibilities include
● Consult and collaborate with management and relevant stakeholders
● Research, develop and implement data-gathering methods
● Develop and manage BI solutions (Qlikview/Qliksense/Nprinting/Power BI)
● Provide reports, processes and Excel VBA applications
● Create and maintain documentation including requirements, design and user manuals
● Identify opportunities to improve processes and strategies with technology solutions
● Identify development needs
● Evaluate and analyze the effectiveness of implemented strategies and
● Report back on findings and make recommendations on solutions. 

Skills and competencies include
● relevant qualification/experience, IT or similar)
● SQL Server skills
● Proficient in BI tools (Qlikview/Qliksense and Power Bi)
● Excellent analytical and problem-solving skills
● Ability to read code and support applications, reports and processes
● Proven experience with programming for data analysis and
● Excellent communication, interpersonal and presentation skills.

 

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- SYSTEMS DEVELOPER

Report to the Production Systems Manager. Responsible for developing, maintaining and enhancing our data architecture. Will assist and complement the existing IT team by resolving data issues as well as managing and implementing various data driven projects in line with the IT strategy as directed by the Head of ICT.  

Requirements
A Passionate, experienced and self-motivated IT Systems Developer who has a well-rounded IT background with specific focus on development of new features and functions within complex and integrated environments. 

Qualifications include a relevant qualification
• Minimum 5 years’ experience with Vitrax pack house software, 5+ years Programming Experience
• 5 + years SQL Server/MySQL
• Background in agriculture (Fruit & Vegetables) will be a bonus.

Skills and competencies include
• Writing effective, scalable code
• VBA programming
• Macro’s and advanced excel skills
• Integrating user-facing elements into applications
• Test and debug programs
• Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation.
• Work collaboratively with the business to understand end-user requirements to provide technical solutions.
• Knowledge of API integration.
• Solid understanding of data warehouse and BI technologies with the ability to develop and write reports.
• Strong critical thinking and decision-making skills.
• Excellent interpersonal, written and verbal communication skills.
• Acute attention to detail with ability to work under pressure.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- IT SUPPORT ENGINEER

Report to the IT Support Manager. 

Responsibilities
• Supporting, troubleshooting and resolving technical and infrastructure issues for 20 local sites in the Western Cape and 20 remote sites in the Eastern Cape
• Installing, configuring and supporting IT infrastructure and applications (Microsoft and Farm Management)
• Regular Proactive maintenance of computer  equipment  and the office environment
• Assist with user training, where necessary
• Dealing with third-party service providers for technical troubleshooting or callouts. 

Requirements
• Matric, N+ and MCSE (minimum requirement)
• 5+ years’ experience as an IT Technician/Support Engineer
• Experience in working with printers, network cabling, basic networking, UPS, Active Directory system, Office 365, Windows 10, Android and IOS
• Exposure to cloud technologies such as O365 and Azure would be beneficial
• Ability to manage incidents and prioritise accordingly and
• Basic project management skills.

 

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- PRODUKSIEBESTUURDER: VRUGTE - Oos-Kaap

Rapporteer aan die Plaasbestuurder. Verantwoordelik vir al die produksie-aktiwiteite op die produksie-area (appels, pere en steenvrugte) wat aan hom toegeken is.

Vereistes
‘n Toepaslike tersiêre kwalifikasie en/of goeie ondervinding in die verbouing van sagtevrugte 

Beskik oor
● bogemiddelde rekenaarvaardigheid
● bogemiddelde bestuursvaardighede
● sterk leierseienskap
● streng dissipline
● sensitiwiteit vir mense. 

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- MENSLIKE HULPBRONBESTUURDER - Oos-Kaap

Rapporteer aan Hoofbestuurder. Verantwoordelik vir die administratiewe bestuur en koördinering van arbeidsaangeleenthede binne die afdeling van die maatskappy. 

Sluit in
● Manne-kragbeplanning, werwing en keuringsprosedures
● Vergoeding (Insluitend opnames, markvergelykings, posgraderings van loonwerkers)
● Arbeidsverhoudinge
● Administrasie van sekere menslike hulpbron- en departementele take (byvoorbeeld, Sektorale Vrystellings, bepalings van opleidingsbehoeftes, ens.)
● Instandhouding van Staturêre Bepalings met betrekking tot arbeidswetgewing
● Hantering van unieverwante aangeleenthede
● Ondersteuning aan werkers met persoonlike aangeleenthede.

Beskik oor
● toepaslike tersiêre kwalifikasie
● bogemiddelde rekenaarvaardigheid
● bogemiddelde bestuursvaardighede
● sterk leierseienskap
● streng dissipline
● sensitiwiteit vir mense. 

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- VERKOELINGSBESTUURDER: Oos-Kaap

Rapporteer aan Produkbestuurder. 

Verantwoordelik
● instandhouding (meganies en elektries) van verkoelingstoerusting, in lyn met protokolle en wetlike vereistes
● daaglikse monitering van temperature en gas regimes op gewone- en beheerde-atmosfeer koelkamers
● deurlopende inspeksies (foutopsporing) en instandhouding van veiligheidstelsels
● volledige diensrekordhouding op alle verkoelingstoerusting en
● opstel en bestuur van verkoelingsbegroting.

Beskik oor
● minstens 5 jaar toepaslike ondervinding * ervaring in ammoniak
● bogemiddelde kommunikasie– en organiseringsvaardighede, en
● die vermoë om op eie inisiatief te funksioneer. 
● hierbenewens sal ‘n kwalifikasie en/of goeie ervaring in elektrisiteit en kennis van die vrugtebedryf die aansoek versterk.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- VERPAKKINGSBESTUURDER: Oos-Kaap

Rapporteer aan Produkbestuurder. 

Verantwoordelik vir
● die bestuur van spesiale pakprogramme vir uitsoekkliënte, wat insluit:
● Ontvangs, verkoeling, sortering, verpakking en versending van vrugte
● optimale benutting van verpakkingstoerusting * bestuur van ongeveer 120 werkers en
● bestuur van gehalte- en veiligheidsstandaarde binne die regulasies van voedselveiligheidsstandaarde en maatskappy-voorskrifte

Beskik oor
● 3 tot 5 jaar verpakkings- en verkoelingsondervinding van RA en BA-koelkamers (verkieslik in die sagtevrugtebedryf)
● bogemiddelde bestuurs- en kommunikasievaardighede
● dryfkrag en streng dissipline  

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com

- VITRAX-STELSELADMINISTRATEUR: Oos-Kaap

Rapporteer aan Finansiële Bestuurder. 

Verantwoordelik vir
• die identifisering en regstelling van datakwessies binne die Vitrax-stelsel
(sluit in: gereelde gebruikersopleiding, implementering en nakoming van daaglikse, weeklikse en maandelikse bedryfsprosedures).

Beskik oor
• vermoë om effektief met gebruikers op alle vlakke binne die besigheid kan kommunikeer
• om dieper na probleme te kyk (buite die boks) en sodoende  probleme en ondoeltreffendheid te identifiseer
• goeie begrip van verpakkings- en produksiebedrywighede binne 'n kommersiële en uitvoeromgewing.

Kwalifikasies: Goeie rekenaargeletterdheid met gevorderde Excel-vaardighede

Vaardighede en bevoegdhede
• Probleemoplossing
• Verwerking van data en metings
• Skryf van verslae
• Evalueer en prioritiseer verbeteringsversoeke
• Werk saam met die besigheid om eindgebruikers se behoeftes te verstaan ​​om tegniese oplossings vir die implementering van nuwe funksies te verskaf
• Sterk analitiese, kritiese denke en besluitnemingsvaardighede
• Sterk administrateur met pro-aktiewe ingesteldheid.
• Uitstekende interpersoonlike vaardighede met die vermoë om personeel op alle vlakke te ondersteun.
• Uitstekende kommunikasievaardighede. • sterk gefokus op detail, met die vermoë om onder druk te werk.

Please e-mail a cover letter and CV to recruitment@dutoit.com