News/Nuus

Dienstoekennings - Bestuurslede

Dutoit Agri se Bestuurslede het op 15 Junie 2016 hulle dienstoekennings ontvang. Tydens dié geleentheid, wat by Capish plaasgevind het, is ook van Jaco en Marietjie van der Merwe, Petro Conradie en Deon an Annatjie van Zyl afskeid geneem. 

Op hierdie artikel se hooffoto (heel bo) is die persone wat hulle 10 jaar diens voltooi het: Carmé Steyn, Annemarie Fernhout, Mabru Marais, George Cockrell, Cyril Rhode, Deon Jordaan, Daniel Titus, Niklaas Isaacs, Louis du Toit en Lucille Jacobs. Jakes en Bets Mostert het hulle toekennings in absentia ontvang.

Jack van Dyk was jare lank die Personeelbestuurder van Dutoit Groep tot en met sy aftrede einde 1999. 

Daarna het hy betrokke geraak by die destydse PAETA, vandag beter bekend as AgriSeta, waar hy ‘n belangrike rol gespeel het om die Seta van die grond af te kry. Nog was het einde niet, want Jack het na sy weggaan ook betrokke geraak by die Kaapse Agri Werkgewersorganisasie. Die KAW maak inspraak namens die landboubedryf se werkgewers en sien ook toe dat werkgewers ingelig bly oor die nuutste wetgewing wat hulle raak. Hulle sal ook landbouwerkgewers van advies bedien en hulle verteenwoordig by KVBA (by ons beter bekend as CCMA)-sake.

Op Vrydag 16 September het Hortgro hulle jaarlikse gala-aand gehou, waar verskeie rolspelers vereer is. Wenners is aangewys in die kategorië Spesialis Landbouwerker van die Jaar, Algemene Landbouwerker van die Jaar, Nuwe Toetreder van die Jaar en so meer. Jack van Dyk is vereer met die O S H Reinecke toekenning vir Bedryfsleier van die Jaar vir sy jarelange bydraes tot die bedryf. Jack het tydens die geleentheid ook erkenning gegee aan Dutoit wat in sy loopbaanontwikkeling ’n rol gespeel het.

Bo links: Freddie Eksteen en Kerneels Pedro het hulle toekennings ontvang vir 30 jaar diens aan Dutoit Agri. 
Bo regs: Izak Smit, Kobus Kriegler, Gerrit Galant en Frikkie Bothma het hulle 20 jaar toekennings ontvang. Rentia Jansen het haar toekenning in absentia ontvang.

Dienstoekennings van ander afdelings sal in die volgende uitgawe van Rondomnuus gedek word.