News/Nuus

Excelsior Innoveer

Excelsior is op 1 Julie 2009 deur Dutoit Agri oorgeneem by David Naudé Familie Trust. Die hoof produksielyn was wyndruiwe. Daar was ook spilpunte met lusern, hawer, mielies en aartappels. Die hooffokus met die aankoop, was egter op die lae koue-behoefte kersies, nektariens en perskes. Ons het ook pruime geplant om te help met die oesvloei. Die droë klimaat is baie voordelig vir die pruimverbouing. Die wyndruiwe is gevolglik oor ‘n tydperk van drie jaar uitgefaseer.

Ons eerste vrugte-aanplanting was in 2010. 8.2 ha Kersies en ‘n 0.5 ha evaluasieperseel, wat gebruik is om lae en medium koue kersies, nektariens, perskes en pruime van verskillende teelprogramme te evalueer, is aangeplant.

Aanplantings gedoen in 2011 – 2016:
2011: 10.59 ha nektariens en 12.76 ha perskes
2012: 12.30 ha pruime
2013: 10.81 ha pruime en 1.3 ha perskes
2014: 8.50 ha pruime
2015: 8.47 ha kersies
2016: 2.12 ha kersies en 9.63 ha pruime

Die beplanning vir 2017 is om nog 17.1 ha kersies te plant op die huurgrond van Oudewagensdrift. Vir die res van die gronde wat nog oop is op Excelsior, beplan ons om nog nektariens en kersies te plant.

Die eerste nektariens en perskes is in Oktober 2012 ge-oes, terwyl die eerste kersies in Oktober 2013 en eerste pruime in Desember 2014 gevolg het.

Ons groot uitdaging op Excelsior is die windfaktor wat ‘n invloed op ons kwaliteit kan hê, veral die pruime. Pruime is baie sensitief vir windskaafmerke,veral in ‘n baie vroeë staduim van die vrug. Om die windfaktor en strestoestande te beperk, maak ons al die kersie-aanplantings met nette toe en die nektariens en perskes gaan ons oor ‘n tydperk van drie jaar met nette toemaak.

Die resultate wat ons onder die nette kry, veral op die nektariens en perskes, is baie goed. Vruggrootte en vrugkwaliteit baat die beste hierby. By die kersies word die voëlskade ook beperk.

2015 se kersie-oes was goed gewees en die bome het swaar geset. Goeie tonne is behaal. Op Excelsior was daar die afgelope oesjaar uitdagings. In Oktober was daar hael wat die pruime, nektariens en perskes, wat nie onder nette was nie, se kwaliteit beïnvloed het.

Die nuwe lae koue-behoefte kersies vertoon baie goed op Excelsior en ons is baie positief oor die kersies wat op Excelsior verbou gaan word. Ons het in Julie 2016 die eerste 2.12 ha kersies in ‘n beheerde atmosfeer geplant. Ons het by Oudewagensdrift Boerdery nog 34 ha grond vir 25 jaar gehuur om die kersieprojek verder uit te brei.

Ons het die eerste 2.12 ha Maxima 14 onderstamme wat Dutoit Agri vir kersies ingevoer het, in die Cravohuis geplant. Die Cravo staan ook bekend as “Retractable Roof Greenhouse System”. Die atmosfeer word beheer deur ‘n weerstasie en sodoende kan jy die plant se groei en drag manipuleer. Ons glo dat dit groot voordele vir die kersieprojek en kersiebedryf in Dutoit Agri sal inhou.

Infrastruktuur
Ons is besig om die infrastruktuur op Excelsior in plek te kry om die toekomstige oeste, wanneer al die jong pruime en kersies in produksie kom, te kan hanteer.
 
Ons het in 2010 die dam reggemaak en met plastiek uitgelê. Dit is die beste belegging wat ons nog gemaak het. Verlede jaar met die droogte, kon ons genoeg water in die dam stoor om ons gemaklik deur die seisoen te dra.

Die afgelope jaar het ons een van ons damme opgradeer en reggemaak. Op Excelsior is dit as gevolg van ons lae reënval, baie belangrik om water in die winter op te gaar. Ons gemiddelde reënval oor twintig jaar is ongeveer 220 mm per jaar. Die afgelope seisoen vanaf Januarie tot einde September het ons nog nie 130 mm reën gekry nie.

Ons is grootliks vir water uit die skemas en uit die Hexrivier afhanklik.

Ons fokusarea op die ontwikkelingskant vir die volgende twee jaar is die grond wat ons by Oudewagensdrift huur. Die gronde is geoormerk vir kersies plant en ons gaan in 2017 die eerste 17.1 ha en in 2018 weer 17.77 ha plant. Hierdie hektare gaan vir Dutoit Agri goeie volumes gee in die vroeër tydperk van bemarking.

 

 

Maatskaplike investering
Oor die afgelope ses jaar het ons nuwe behuising vir ons seisoensmense geskep. Ons het tans plek vir 150 seisoensmense. Vir ons permanente mense het ons nog ‘n huis gebou en ons het begin met opgraderings aan ons bestaande permanente huise.

Cherry Time, Dutoit Agri se produkgerigte handelsmerk, het verlede jaar as deel van sy sosiaal-maatskaplike verbintenis tot die kinders van plaaswerkers, ‘n uitgebreide klimraam op Excelsior aangebring .

Opleiding
Tussen Mei en Augustus 2016 is verskeie gratis kursusse in Worcester aangebied. Jan Jonkers, Siphiwe Jadezweni, Gert van Deventer, Lucas Mose en Dumisani (Simon) Noveku het by die Elsenburg kursusse ingeskakel.

Ons sokkerspan, die Overhex United speel teen Robertson, Wolseley, Villiersdorp en De Doorns. Hulle het aan die begin van die seisoen nie so goed gevaar nie, maar is positief dat dinge sal beter gaan met die nuwe seisoenwerkers wat die afgelope maand bygekom het. Ons domino’s uitspeelwedstryde het reeds begin.

Agnes Nonceba, Elzane Apollis, Mandi van Wyk, Sinazo Guqaza en Phumla Khohli (Kloksgewys op foto regs, v.l.n.r.), het ‘n weeklange kursus by Worcester Biblioteek bygewoon oor Middel-afhanklikheid en bewusmaking van Fetale Alkohol Sindroom (FAS). Elzane, Agnes en Phumla het ook vanjaar hulle gesondheidswerkopleiding voltooi.

Rugby en sokker is baie gewild in die area en dis ‘n gewilde bymekaarompunt oor naweke. Overhex Stoneheart RVK het hierdie seisoen so ver as Montagu gespeel. Die manne het goed begin, maar nie op so ‘n goeie noot afgesluit nie.

Die Sewes uitspeelwedstryde en toutrek is in Oktober.

Ons as bestuurspan en werkers is baie positief oor die toekoms wat vir Excelsior met al sy unieke uitdagings in die vrugtebedryf voorlê. Dankie aan die Direksie van Dutoit Agri vir die geleenthede en beleggings wat hulle plaas in die ontwikkeling van Excelsior en sy mense.