News/Nuus

Innovasie, ontwikkeling en toepassing

Dutoit Agri se visie is om die voorkeurverskaffer van spesialis varsprodukte in Suid Afrika te wees. Dit word onderskryf deur ons missie dat ons “produseer, verpak, bemark en versprei landbouprodukte op ‘n geïntegreerde, volhoubare, winsgewende, wetenskaplike en markgedrewe grondslag tot bevrediging van ons kliënte, alle werknemers en ander belanghebbendes”. Dit is juis in hierdie woorde waar die Dutoit Agri Tegniese Departement tot hul reg kom en op ‘n klomp verskillende fronte waarde toevoeg om Dutoit Agri sy visie en missie te laat nakom.

Die Tegniese Departement bestaan tans uit 6 werknemers en gebruik ook 4 konsultante om Dutoit Agri op alle tegniese terreine te ondersteun en vorentoe te vat.

Om op die voorpunt van al die nuwe tendense en ontwikkeling in die landbou te bly, is deesdae ‘n baie groot taak en verg spesialiste in elke veld om te verseker dat die maatskappy op datum bly met al die verwikkelings. Dutoit Agri is baie aggressief op hierdie front en glo vas dat om in navorsing en ontwikkeling te belê, vir die maatskappy oor die langtermyn dividende gaan lewer. Om toegang te hê tot die nuutste en beste genetika en teelprogramme in die wêreld is belangrik, maar om seker te maak dat hierdie kultivars in ons klimaat en toestande gaan aanpas, is nog meer krities. Tanith Freeman speel ‘n ongelooflike belangrike rol vir Dutoit Agri op vrugte-produkontwikkeling.

Navorsing en ontwikkeling is krities in die moderne landbou-omgewing. Die veranderende klimaat en ekstreme weerstoestande wat vir Suid Afrika voorspel word, bied groot uitdagings vir Dutoit Agri en om effektief en volhoubaar te bly produseer, gaan verandering verg. Willie Kotze is verantwoordelik om al Dutoit Agri se in-huis navorsing en ontwikkeling te dryf en te verseker dat die maatskappy gereed is om alle produksie-uitdagings van die toekoms aan te spreek.

Om voorkeurverskaffer vir baie van ons kliënte te bly, verg dat Dutoit Agri aan ‘n wye reeks regulatoriese-, voedselveiligheid, volhoubare en etiese standaarde voldoen. Baie van ons supermark-kliënte het ook hul eie unieke standaarde wat verskaffers aan moet voldoen om hul programme te voorsien. Die afgelope jaar het Martienet Uys fantastiese werk vir Dutoit Agri gedoen om ons op alle vlakke van nakoming, die maatskappy met uitnemendheid vorentoe te vat. Ons het die afgelope jaar ‘n wye reeks oudits op verskillende vlakke gehad, maar die twee hoogtepunte wat nuut in Dutoit Agri is, is ons SIZA akkreditasie (oor al die plase en pakhuise) en Dutoit Groente wat vir die eerste keer hul BRC sertifikaat bekom het.

Een van die belangrikste aspekte van al Dutoit se produkte wat hy produseer, is die na-oes kwaliteit en raklewe wat ons produk laat uitstaan bo die kompetisie. Vir 35 jaar was Dutoit in die bevoorregte posisie om die dienste van Petro Conradie te kon hê. Sy het met ongelooflike kennis, ervaring en passie seker gemaak dat Dutoit se na-oes kwaliteit vir niks terugstaan nie. Petro tree aan die einde van Mei af en die nuwe man wat groot skoene het om vol te staan, is Adriaan Theron. Ons sien uit na die nuwe era met Adriaan aan die stuur en glo hy gaan baie waarde tot Dutoit se produkte byvoeg.

Die nuutste toevoeging tot die Tegniese Departement is Carrie-Anne du Plessis. Sy sorg dat die administratiewe las van al die Tegniese personeel so minimaal as moontlik bly en dat alle data en inligting op datum bly.

Tans gebruik Dutoit Agri ‘n paar spesialiskonsultate om te verseker dat ons die beste diens op alle terreine waar ons nie die in-huis kapasiteit het nie, kry. Bekker Wessels is verantwoordelik vir ons totale oesbeskermingsprogram vir vrugte en groente. Louis Reynolds is verantwoordelik vir die voeding van alle vrugte en groente, sowel as die grondopnames en – kartering van nuwe ontwikkelings. Angelique Zeelie sorg dat ons besproeiingskedulering korrek uitgevoer word – sowel as die akkurate werking van grondvog monitering harde- en sagteware. Erik Conradie is verantwoordelik vir al die hortologiese advies en bystand met alle kernvrugte.

Laastens probeer Hannes Laubscher al hierdie klomp mense bymekaar hou en sorg dat hulle elke dag seker maak dat Dutoit Agri die voorkeurverskaffer vir sy kliënte bly. Hy sien ook hortologies na die steenvrugte om en probeer om te verseker dat daar elke jaar ‘n paar boksies Cherry Time kersies vir alle personeel is.

Deur: Hannes Laubscher