News/Nuus

'n Kort Geskiedenis van die tegnologiese 'spoor' van die afgelope 50jaar by Dutoit Agri

Voor daar nog sprake was van ‘n Dutoit Tegniese Departement, was die besigheid aan die voorpunt van die gebruik van nuwe tegnologie in die sagtevrugtebedryf. So is na my wete die eerste appelonderstamproef in die Ceres area in 1964 op een van die Dutoit plase gevestig onder leiding van Oloff Bergh. Dieselfde geld vir die vestiging van die eerste appelkloon onderstamboord in die distrik. Die onderstam was Merton 793.

In 1976 is besluit om ‘n inhuis tegniese bestuurder in die persoon van Chris Voller aan te stel. Op daardie stadium is spuitprogramme vir boorde en bespuiting van boorde deur die chemiese firmas in die distrik behartig. Chris het verantwoordelikheid aanvaar om Dutoit onafhanklik van spuitfirmas te maak. Akkurate moniteringsprotokolle vir peste en plae is deur hom opgestel. Chris het ook baie aandag en tyd bestee aan die rypheidsindekse vir appels en pere. Laasgenoemde aktiwiteit is in 1981 deur Petro Conradie oorgeneem en verder ontwikkel. Sy het gesorg dat Dutoit op grond van voorafgaande, ‘n leier in die markplek was ten opsigte van vrugkwaliteit. Chris het nou met die Universiteit van Stellenbosch saamgewerk en protokolle vir die bepaling van knopvrugbaarheid vir appels en pere is geformuleer en deur die vrugtebedryf geïmplementeer. Van die eerste hoëdigtheidsaanplantings in die bedryf, bv appels, pere en nektariens, is ook gedurende hierdie periode gevestig. Chris het die diens van Dutoit in 1986 verlaat.

In 1995 het herstrukturering plaasgevind in die sin dat die Groep begin het om van eksterne konsultante gebruik te maak en Landgoedbestuurders is bemagtig om groter verantwoordelikheid te aanvaar. Baie aandag is gedurende hierdie periode aan die verbetering van lighuishouding van “dinosaurus” boorde, die ontwikkeling van chemiese uitdunprogramme, oorskakeling na die “solaxe” opleistelsel vir appels, gebruik van ringelering by pere, Fuji ens. gegee. Die KPV het gereeld velddae op Dutoit Landgoedere gehou. Populêre onderwerpe was grondvoorbereiding, bodemopnames (kartering) en besproeiing. Tienie du Preez het in dié verband ‘n leidende rol gespeel. Heelwat nagraadse studente van die Universiteit van Stellenbosch het tesisonderwerpe gekry om verklarings vir sekere aksies te vind.

Gedurende hierdie periode is die eerste kommersiële kersie-aanplantings in die Ceres distrik gemaak. Met meer nasionale en internasionale kompetisie is die uitdaging hedendaags nog groter as in die verlede om aan die voorpunt te wees om nuwe tegnologie te gaan haal, toe te sien dat dit koste-effektief en korrek toegepas word, om sodoende inkomstestroom te maksimeer.

FIRST TIME ON TIME! EVERY TIME!
OM TE MEET, IS OM TE WEET! 

Deur: Prof D K Strydom