News/Nuus

Dankie-sê aand: Mnr Jan-Linde du Toit & Prof Eltie Links

Dutoit direkteure, familie en vriende het Dinsdag 28 Maart aan Jan-Linde du Toit erkenning gegee vir 62 jaar se loopbaan wat hy gewy het aan ʼn familiebesigheid wat nou bekend staan as die Dutoit Groep. Onder leiding van Jan-Linde du Toit is die Groep se eerste eksterne direkteure in 2000 as deel van goeie korporatiewe bestuur aangestel, daarom was dit ook ʼn groot voorreg om tydens die geleentheid vir Eltie Links te bedank vir 10 jaar se uitnemende bydrae as eksterne Direkteur van die Dutoit Groep.

Die aand het afgeskop met ’n bedanking aan Jan-Linde, maar dit was duidelik dat daar geen bekendstelling nodig was nie. Almal teenwoordig het ʼn lang pad saam met Jan-Linde gestap, hetsy as lid van die kleiner gesin, die groter du Toit-familie, huidige en oud-kollegas van die span, medeboere, professionele diensverskaffers of eksterne Direkteure van die Dutoit Groep.

Om ‘n 62 jaar loopbaan te reduseer tot enkele woorde en begrippe is onmoontlik, maar net die tydlyn alleen spreek boekdele. In 1952 sluit Jan-Linde aan by die boerdery op Kromfontein, saam met Oupa Gys en ouer broer Gys. Vir 8 jaar boer hulle saam en neem saam besluite oor ’n koppie koffie soggens. Dit was die tyd vir die vestiging van vaste beginsels. Na 11 jaar word die boerdery tussen Kromfontein en Lindeshof verdeel.

Pieter du Toit, Besturende Direkteur van die Dutoit Groep, vertel dat dit ook ʼn periode was waar Jan-Linde en Gys Wege dinge saam gedoen het. ‘Tydens ’n besoek aan ʼn Weskus-boerdery het dit laat geword en daar was die aand ʼn dans op die dorp. Jan-Linde en Gys besluit toe om te bly vir die dans, maar daar was net een klein probleempie. Die een het ʼn langbroek en die ander ʼn kort-broek aan en die kortbroek gaan nie werk tussen die meisies nie. Dit is toe die aand wat hul beurte maak met die langbroek om die meisies te vra vir die dans. Vindingryk en vol planne as die nood druk!’

Gedurende 1993, voeg Jan-Linde en Gys hul belange saam om die Dutoit Groep te vorm soos ons dit vandag ken. Sedert 1977 werk Gys saam met Jan-Linde waarna Pieter in 1982 aansluit. ‘Ons drie het baie dinge saam gedoen. Ons het baie gedebatteer oor sake. Besluitneming was stadig, maar het nie ontbreek aan deeglikheid nie. Ons het in die proses filosofiese standpunte formuleer, wat ons vandag nog gebruik’, verduidelik Pieter.

Nou in 2016 gee Jan-Linde die stokke oor aan George Steyn om die span op vaste fondamente voort te bou.

Tydens die geleentheid is ook Eltie Links ook bedank vir sy besondere bydrae tot die voortgang van die Groep.  Eltie Links is alom bekend in nasionale en internasionale ekonomiese sake, hy het voorwaar ’n merkwaardige loopbaan en staan eintlik bekend as Prof/Dr Eltie Links. Eltie was lank in die buiteland, waar hy betrokke was by die IMF en World Bank in Washington, daarna was hy die Ambassadeur vir die Europese Unie wat België en Luxemburg insluit asook Konsul-Generaal in Zürich. Met sy terugkoms na Suid-Afrika is hy verkies as President van die Afrikaanse Handelsinstituut, waarna hy ’n draai gemaak het in die privaat sektor by SANTAM. Vir die laaste 11 jaar van sy loopbaan dien hy as Professor by die Stellenbosch Besigheidskool. As Senior Diplomaat het hy ‘n groot rol gespeel as onderhandelaar na 1994 om SA te vestig in ‘n permanente posisie by buitelandse institusies. 

Gedurende Eltie se termyn by die Dutoit Groep was daar 43 vergaderings, waarvan hy 38 bygewoon het. ’n Bywoning van 88% wat hy met lof geslaag het! Die Dutoit Groep bedank Eltie vir sy rol by die JG Stewart transaksie en vir sy insette by bemagtigingstrategieë. Gys du Toit, besturende direkteur van Dutoit Agri, getuig van Eltie se besondere karakter, ‘Eltie is altyd positief en lojaal teenoor Dutoit, hy leef die Groep se kernwaardes uit, hy gee om vir sy medemens en hy is ’n ‘real gentleman’ gevul met wysheid'.’ 

Dutoit gee jaarliks vir elke 10 jaar ‘n toekenning aan lojale Dutoit personeel, die Groep se grootste bate en ondervinding wat jy nie kan koop nie. Gys het by geleentheid vir Eltie gevra om die personeel toe te spreek by die toekenningaand. ‘Eltie se toespraak het gefokus op vyf droompunte, ek het dit neer geskryf' sê Gys en begin met sy lysie. Dit moet jou eie droom wees, beplan om by jou droom uit te kom, sluit ander mense in by jou droom (vra raad, kry ’n mentor), jou droom moet bevrediging gee en die laaste punt, jou droom se voordele moet bevorderlik wees vir ander.

‘Met die saadjie wat Eltie geplant het, lees ek ‘n boek Dreamsellor (Aucusto Cury) en raak ek toe ‘n droomverkoper’, verklaar Gys. Sedert 1994 het Dutoit 273 jong mense gehelp om hulself te kwalifiseer. Dit is duidelik dat geleerdheid en kundigheid, deur opvoeding baie meer werd is as silwer en goud.

Jan-Linde en Eltie, baie dankie vir elkeen as persoon en vir julle positiewe bydrae tot die Dutoit Groep oor die jare.

Namens die Direksie, familie, bestuur en almal betrokke by die Dutoit Groep, baie dankie!

Die Dutoit Groep verwelkom vir Hennie du Toit as Direkteur van die Dutoit Groep. Hennie sluit by die Groep aan in 20011 en is tans werksaam by die Dutoit Groep Hoofkantoor as Projekbestuurder. Hy dien op die Groep se Uitvoerende Komitee en verteenwoordig ook die Dutoit Groep op verskeie beleggingsterreine.