News/Nuus

Klimaatsverandering: Strategie 2017

In Junie 2017 het Dutoit Agri ‘n klimaatsverandering werkswinkel gehou, na aanleiding van Mnr. Gys du Toit, Besturende Direkteur van Dutoit Agri, se versoek om 'n lang- en korttermyn strategie saam te stel. Prof. Stephanie Midgley, Program-bestuurder in klimaatsverandering verbonde aan SmartAgri, het as gasspreker opgetree met die doel om te bepaal watter faktore in ons komplekse sisteem van vrugte- en groenteverbouing geaffekteer word.

Droogte wat tans ervaar word

 • Die bestaande droogte kan nie alleenlik aan klimaatsverandering toegeskryf word nie.
 • Daar is vantevore in 1920 en 1930 ook grootskaalse droogtes ervaar.
 • Daar word wel in die toekoms voorspel dat daar 'n toename in die frekwensie van droogtes mag wees a.g.v. klimaatsverandering in die Wes-Kaap.
 • Een eienskap van die bestaande droogte (laaste 3 jaar) is die afname van reën wat in herfs en lente ervaar word.

Winter 2017

Daar kan, weens die onvermoë van die bestaande programme om die verandering akkuraat te voorspel, nie met sekerheid gesê word hoe die komende winter se reënval beïnvloed gaan word nie. Die uitkoms van al die programme wat tans gebruik word, dui verskille aan en daar is nie een wat tot dusver baie akkuraat was nie. Temperatuurvoorspelling toon wel dat dit in meeste areas van die land warm gaan wees in die middel tot laat wintermaande. Daar is ook 'n skraal kans vir El Nino toestande wat in die komende somermaande kan ontstaan. Met die lae stand van damme, moet daar wel aanvaar word dat selfs met 'n normale reënvalseisoen, daar 'n kans is dat alle damme nie genoegsaam sal opvul nie. Daar is ook in die afgelope 2 jaar baie staatgemaak op wateronttrekking vanuit die ondergrond. Hierdie bronne neem langer om weer aan te vul en mag onderpresteer in die komende seisoen indien daar nie genoeg (bo-gemiddelde) reënval is nie. 

Langtermyn tendense

Temperatuur:

 • Hoër maksimum / minimum temperatuur.
 • Toename in die aantal warm dae.
 • Toename in die aantal baie warm dae.
 • Afname in die aantal koue dae en ryp dae.
 • Toename in die gemiddelde temperatuur (1ºC).
 • Vanaf 1980 is daar geleidelike afname in die aantal koue-eenhede, veral in Meimaand.
  - 2 tot 5% afname teen 2020s- 7 tot 17% afname teen 2050.
  - 20 tot 34% afname teen die einde van die eeu.

Reënval:

 • Gemiddelde jaarlikse reënval wys geen vaste patroon van op- of afname nie.
 • Daar gaan steeds siklusse van droë en nat jare wees.
 • Afname in die aantal reëndae tussen Januarie en April, asook Augustus.
 • Toename in die aantal reëndae in November - Desember.
 • Die reënseisoen skuif dus later in die jaar.
 • Vir die Langkloof voorspel hulle 'n afname in totale reënval, asook 'n afname in die aantal reën dae in laat somer en herfs.
 • Reënval gaan waarskynlik in meer intense storms voorkom.
 • Daar word ook 'n toename van donderstorms in die somermaande verwag.

Aanpassings:

 • Bring die effek van klimaatsverandering in beplanning by medium- tot langtermynbeleggings.
 • Kyk na opberging van water, veral in areas waar daar nie histories probleme met voorsiening was nie.
 • Voorkom disfunksionele aanpassings, soos die bou van damme in areas waar dit nie sal opvul nie.

Die bogenoemde veranderinge sal in die kort-, medium- en langtermyn beplanning van Dutoit se werksaamhede geïntegreer word. Die belangrikste is om ons kennis in waterbesparing te verbeter en om tegnieke te bevorder wat hoër waterverbruik effektiwiteit tot gevolg het. 

Dutoit Agri Tegniese Span