News/Nuus

Witzenberg Prestige Landboutoekennings

Die Witzenberg Prestige Landboutoekennings is 'n streekkompetisie, wat deel vorm van die Wes-Kaapse Prestige Landboutoekennings. Die Wes-Kaapse Prestige Landboutoekennings (WKPLT) is gestig met die doel om erkenning te gee aan die waardevolle bydrae wat landbouwerkers tot die volhoubaarheid en groei van die landbousektor in die Wes-Kaap lewer. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou (WKDL) wil met die aanbieding van die WKPLT, landbouwerkers se intellek en vooruitsigte van die landbousektor verbreed en hulle aan nuwe lewenservaringe blootstel. Die fokus is om landbouwerkers te motiveer om hulle kennis en vaardighede te verbeter, wat uiteindelik persoonlike groei teweeg bring en geleenthede vir toekomstige loopbaanontwikkeling ontgin.
 
In die Witzenberg-streek was daar vanjaar 33 plase en 172 deelnemers wat ingeskryf het. Die onderhoude het in Junie plaasgevind, waarna die prysuitdeling op 27 Julie gevolg het.
 
Baie geluk aan Inga Dlumane, die wenner van 2017 se Witzenberg Prestige Landbou Toekennings, geborg deur Shoprite en die Wes-Kaapse Regering (Landbou)!
 
Inga is oorspronklik van die Oos-Kaap. Hy het nie met ‘n kommersiële landbou-agtergrond grootgeword nie, maar het na sy studies by CPUT op Nooitgedacht aangesluit. Hy was later deel van die sentrum se internskapprogram, wat mentorskap sowel as ʼn Bright Star-kursus insluit.
 
Inga se medewerkers en bestuur stem saam dat hy as ʼn merkwaardige jongman uitstaan, en dat hy respek verdien deur sy manier van werk. Inga is definitief ʼn baie ywerige student, baie leergierig en vlug van begrip. Nooitgedacht beskryf Inga as ʼn aanwins vir die Landgoed, en is seker dat hy nog ver gaan vorder. Met al hierdie eienskappe is dit geen wonder dat Inga Dlumane hierdie jaar se wenner is nie!
 
Baie geluk aan die volgende Dutoit werknemers wat ook besonder goed presteer het gedurende 2017 se Witzenberg Prestige Landboutoekennings.  Dutoit is trots op julle en vertrou dat hierdie pragtige prestasie julle sal aanspoor tot groter hoogtes en ook ‘n inspirasie vir julle medewerknemers sal wees.

 

  • Sophia du Bruin (Paardekloof): Sosiale Ontwikkeling Wenner
  • Cathrine Paulse (Kromfontein): Tegniese Operateur 2de Naaswenner
  • Oktober Pedro (Lindeshof): Voorman Naaswenner
  • Magdaleen Willemse (Nooitgedacht): Voorvrou 2de Naaswenner

  

Elke kategoriewenner dring deur na die provinsiale onderhoude waar daar meegeding word teen ander streke. Die finaal vind 4 November plaas by Nederburg te Paarl.

Ons wens hierdie Dutoit-span van ons baie voorspoed en sterkte toe!!