News/Nuus

Produksienuus 2018

WES-KAAP VRUGTE

Die afgelope winter is gekenmerk deur ‘n baie warm en droë Mei-maand, gevolg deur ‘n matige winter. Minder winterkoue is tussen Mei en Augustus geakkumuleer, met Augustus wat die grootste bydrae tot winterkoue opgelewer het, wat bydra tot die later seisoen. Ons het ondergemiddelde winterreënval beleef, met die meeste reën wat gedurende Junie geval het. Reënbuie was oor die algemeen geïsoleerd en het tot min afloopwater gelei. Damvlakke in die meeste areas is tans laag as gevolg van lae winterreën en baie min oordragwater van die vorige seisoen.

 

Rusbreekspuite is weens hierdie redes op die kernvrugte en van die steenvrugte vermeerder om eenvormigheid in die blomperiode en ook oes-rypheid te bevorder. Gedurende September en Oktober het ryp en ysreën ook voorgekom, maar dit is nog te vroeg om die finale impak van hierdie skade te kwantifiseer. Ons is egter van mening dat, afgesien van Tandfontein se nektariens, ons in die meeste gevalle ‘n oes kan voorberei sonder te veel volume of kosmetiese afwykings.

 

Besproeiing

ʼn Baie noukeurige waterplan is vir die komende seisoen opgestel. Dutoit Agri se strategie vir die komende seisoen is om kwaliteit produkte te produseer deur ons beperkte waterhulpbron doelgerig aan te wend. ‘n Groot aantal waterwerende praktyke is reeds geïmplementeer, om sodoende volhoubare produksie te verseker deur alle besproeiingswater so effektief moontlik aan te wend.

 

Die seisoen gaan egter nie sonder uitdagings wees nie. Groot fokus val op die skedulering van besproeiing om kwaliteit produkte te produseer. Die gereelde reën wat in Oktober geval het, is baie welkom en het beslis die druk op die vroeë seisoen se besproeiing verlig.

 

Oesbenadering

Elke area word afsonderlik hanteer, slegs in dele waar water baie beperk is, word die produksie aangepas. Dit is belangrik om jongbome se groei te beskerm, aangesien dit die toekoms is waarop ons bou.

 

Steenvrugte

Weens minder winterkoue is vertraagde bot waargeneem. Goeie bestuiwingsweer is tydens blomtyd ervaar en die aanvanklike blom was goed, maar uitgerek weens die vertraagde bot. Die uitgerekte blomproses veroorsaak ‘n groot variasie van vruggrootte op ‘n enkelboom wat uitdun bemoeilik. ‘n Groter natuurlike speen van vrugte word wel waargeneem. Die ekstreme hitte van Desember 2016 tesame met die min koue en hoë temperature in Mei 2017, het ook ‘n invloed op die groter speen wat ervaar word. Die pruim- en kersievolumes gaan beslis op sekere landgoedere drasties deur die speen beïnvloed word.

 

Pere

Oor die algemeen het die pere ‘n  vol blomme-oes gehad wat gelei het tot ‘n goeie aanvanklike vrugset. Die ryp en ysreën het gedurende die blom en vrugset periode van sommige peerkultivars plaasgevind, wat moontlik die afwerking en tonne van enkele blokke kan beïnvloed, maar oor die algemeen word ʼn normale oes verwag.

 

Appels

Die opskaal van ons rusbreek-program het oor die algemeen goed gewerk. Daar was egter steeds vertraagde bot op sommige van die 1-jaar-lote, maar die blomperiode van die appels was baie gelyk, gegewe die huidige klimaats-omstandighede. Ons ervaar ‘n vol blomme-oes op die appels en ‘n goeie aanvanklike vrugset. Ons behoort met gemak die aangepaste begrote tonne vir die komende seisoen te kan haal.

 

Linde du Toit: Dutoit Agri Direkteur - Tegnies

  

OOS-KAAP VRUGTE

Die aanloop tot die 2018-oes word gekenmerk deur:

  • Baie min winterreën. Die Oos-Kaap het baie min reën ontvang vanaf April 2017 tot einde Augustus 2017. Vanaf einde Augustus 2017 kry ons elke week gereeld reën.
  • Damme was gemiddeld 23% vol aan die begin van September 2017. Die skemadamme het, tot op hede, baie min water opgevang. Alle water word deurgelaat om plaasdamme vol te maak.
  • Baie swak winterkoue. Die Oos-Kaap het baie min koue geakkumuleer gedurende Mei en begin Junie 2017. Goeie koue is geakkumuleer teen die einde van die winter. Ons verwag dus dat die vruggrootte onder druk gaan wees.
  • Ysreën. Die meeste plase het ysreën gedurende middel Oktober 2017 gehad, maar die meeste skade behoort uitgedun te kan word.

 

Watersituasie 2018-oes

Tans het ons sowat 30% van ons seisoensbehoefte in die plaasdamme beskikbaar. Die orige gedeelte moet aangevul word deur somerreën en ook uit die skemadamme. Die skemadamme is tans leeg, omdat alle water deurgelaat word om plaasdamme vol te maak. Ons kry elke week fronte wat deurkom wat die kanale aan die gang hou. Ons hoop en vertrou op goeie reën tot Desember om goeie afloop te verseker en om die damme vol te kry. In die Oos-Kaap is Tweeriviere die enigste plaas wat erg onder druk met water is. Die plaas se hoof opgaardam lê buite ‘n opvangsgebied en moet vol gepomp word. Tweeriviere se rivier loop tans swak en ons kry net sowat 20% van sy normale loop gepomp.

 

Oesbenadering 2018

Ons lê in ‘n somerreënval gebied, daarom berei ons ‘n normale oes voor vir die jaar. Indien die weer teen ons draai, sal ons ons oesladings aanpas op die plase wat dan onder druk verkeer.

 

Appels 2018

Oor die algemeen het die bome, ten spyte van die swak winter, goed geblom . Vertraagde botsimptome het wel op warmer plase en sekere kultivars voorgekom. Op die oomblik is daar enkele boorde/kultivars wat swak blom, maar ons behoort ons begrote tonne te kan haal.

 

Pere 2018

Die pere het oor die algemeen baie goed geblom en ons verwag ‘n vol oes. Die vroeë pere het baie goed geset.

 

Pruime 2018

Die pruime het goeie setweer gehad en het gemiddeld tot swaar geset. Southern Belle is ‘n kultivar met ‘n hoë kouebehoefte en het baie swak geblom, ons verwag nie ‘n goeie oes nie. Die res van die pruimoes behoort normaal te wees.

 

Johan Kotze: Dutoit Agri Direkteur - Oos-Kaap