News/Nuus

LEIERSKAP EN DIENSBAARHEID IN AKSIE

‘n Oop Brief aan Dutoit se Bewaarskool en Nasorg-personeel.

Volgens John Maxwell is elkeen van ons ‘n leier wat duisende mense deur die loop van ons lewe beïnvloed.  Niemand van ons kan vandag sê dat ons net ‘n volgeling is nie.  Ons word deur mense beïnvloed en mense word deur ons beïnvloed.

‘n Pa en Ma se optrede teenoor hul kinders speel ‘n deurslaggewende rol in die tipe grootmens wat die kind gaan word.  Die spanlid binne werkverband se gesindheid, manier van praat en lewensuitkyk beïnvloed die gees en gesindheid in die hele span.  ‘n Bestuurder wat mense kan inspireer in plaas van net opdragte uitdeel en uitkomste meet, het ‘n veel groter invloed om by te dra tot mense se produktiwiteit en die gees en gesindheid as die een wat nie inspireer nie.

  

Wanneer ‘n baba gebore word, is hy ‘n klein ontvanklike wese wie se karakter en persoonlikheid gevorm word deur die mense rondom hom.  Dit word ten beste geïllustreer deur die volgende bekende woorde:

As ‘n kind met kritiek saamleef, leer hy om te veroordeel...

As ‘n kind met vyandigheid te kampe het, leer hy baklei...

As ‘n kind met bespotting moet saamleef, leer hy om skaam te wees...

As ‘n kind met skande moet saamleef, leer hy skuldig voel...

Maar As ‘n kind verdraagsaamheid ervaar, leer hy om geduldig te wees...

As ‘n kind aanmoediging ervaar, leer hy selfvertroue...

As ‘n kind geprys word, leer hy om waarderend te wees...

As ‘n kind billik behandel word, leer hy sin vir geregtigheid...

As ‘n kind goedkeuring ervaar, leer hy om van homself te hou...

As ‘n kind met aanvaarding en liefde omring word, leer hy om lief te hê!

 

Met die oog op bogenoemde woorde, wil ek vandag fokus op ‘n baie spesiale kategorie van mense binne Dutoit : Bewaarskoolpersoneel en ons nasorgjuffrouens, asook mense wat op vrywillige basis met die jeug werk of wat jeuggroepe aanbied.

Ek weet nie of julle aldag besef hoe belangrik julle taak is en watter invloed julle uitoefen nie.  Vir die babas is julle die persone wat bedags na hulle kyk en hulle koester met liefde en ook vir hulle fisiese behoeftes sorg.  Dit is julle stimulasie wat ‘n belangrike rol speel in hulle ontwikkeling.  Die kleuters kyk na julle en sien ‘n rolmodel.  Ouers moet dikwels uit die mond van ‘n bekkige kleuter hoor dat Pappa of Mamma verkeerd is, want “Juffrou het sus en só gesê.”  Die nasorgjuffrou is die persoon wat kinders na skool help met hulle huiswerk en ander moontlike behoeftes.  As personeel is julle elke dag besig om saadjies te saai in kindergemoedere. Die saadjies ontkiem nie altyd dadelik nie, maar oor tyd en eendag gaan die kind dit met deernis onthou….. mits jy vir hom daai tweede moederfiguur was.

Hiermee wil ek glad nie die rol van ouers onderspeel nie.  Ouers is besig om die fondasie vir kinders se ontwikkeling te lê.  Maar ouers is nie 24 uur van die dag beskikbaar vir hierdie taak nie, want ouers moet werk om brood op die tafel te sit.  Daarom is julle die belangrikste vennote van ouers om hulle kinders se karakters te help vorm.

Dit is diensbare leierskap in aksie!  Daarom wil ons in hierdie jaar waarin ons sentrale waardestema “Diensbaarheid!” is, spesiaal dankie sê vir ‘n moeisame taak.  Onthou altyd dat julle nie die vrugte daarvan onmiddellik sal sien nie en dat alle kinders ook nie eendag vir jou gaan kom dankie sê nie, maar jy is besig om ‘n belangrike werk in die Koninkryk te doen.  Doen dit elke dag met liefde en soos vir God.                                                    

 

Mariette le Roux
Personeelassistent: Dutoit Agri