News/Nuus

Dutoit Vrugte – pakprosesse en sisteme

Om as vrugteverpakker op te tree in Dutoit Agri, maak ons staat op die lojale steun van elke Landgoed en is dit belangrik om elke besending vrugte wat ontvang word op die beste moontlike wyse te verpak en te bemark. Uitstaande diens, betroubare inligtingstelsels en goeie pryse vir vrugte is van deurslaggewende belang om suksesvol te wees.

Dutoit Vrugte se mannekrag bestaan uit ‘n diverse groep vroue en mans wat in verskillende afdelings werksaam is. In totaal is daar ±1135 loonwerknemers en 54 salariswerknemers. Gedurende Februarie 2017 het Dutoit Vrugte ‘n nuwe skofstelsel vir 4 weke op die proef gestel. Dit behels dat die tradisionele dagskof (07:00 – 17:30 Maandag – Donderdag en 07:00 – 14:00 Vrydag) vervang word met ‘n A skof (06:00 – 15:00) en ‘n B-skof (15:00 – 00:00). Verder het hierdie skofte weekliks ook geruil, waar daar onder die ou bedeling geen ruiling van skofte was nie.

Na die proefperiode was daar oorweldigende ondersteuning vanaf werkers en Bestuur ontvang waarna daar besluit is om, aan die einde van Maart 2017, die skofte permanent in te stel. Die voordele wat die skofte inhou, is soos volg;

  •  Werkers en bestuurders kry ‘n gelyke kans om oggend en middag/aand te werk,
  •  Spanne kry die geleentheid om naastenby dieselfde ure per seisoen te werk,
  •  Ondersteuning word aan beide skofte gelewer deur die diensdepartemente (Administratief),
  •  Die kliniek is toegangklik vir alle werkers, nie net die dagskofwerkers nie,

Almal ontvang verbeterde toegang tot die dorp om hul persoonlike sake buite normale werksure af te handel wat ook ‘n produktiewe impak tot gevolg het, omdat meer personeel in die werk is.

Wanneer dit by nuwe ontwikkeling en tegnologie kom, streef Dutoit daarna om aan die voorpunt te bly. Die beste beskikbare sorteertoerusting is in die pakhuise geïnstalleer. Die hart daarvan is ‘n Aweta en Greefa elektroniese sorteerder, waar rye vrugte gelyktydig verby ‘n stel kameras en skale beweeg.

‘n IQS (intelligent quality sorting) sisteem bepaal die eksterne eienskappe van 'n vrug. Die vrug roteer onder die kameras, waartydens daar tot 60 foto’s per vrug geneem word. Die sagteware ontleed hierdie foto’s en defekte word geprojekteer op 'n sagteware model, volgens die vrug se graderingstandaarde (volmaaktheid), gemiddelde kleurwaarde (blos en agtergrond kleur), vruggrootte, gewiggradering en kwaliteitmeting.

Die elektroniese sorteerders gebruik hoë-definisie digitale kameras en LED-tegnologie om 'n gegewe parameter van onvolmaaktheid op te spoor, wat die subjektiewe opinie van die menslike oog uitskakel. Dit skep die geleentheid om 'n meer akkurate en konsekwente graderingstandaard te verkry.

Die term ‘gehalteversekering’ beskryf alle aksies wat uitgevoer word om die graad van kwaliteitsvoldoening van ‘n produk te bevestig. Dit word daagliks in alle vervaardigings- en produksiebedrywe uitgevoer om kliënte se tevredenheid te verseker.

Dutoit Vrugte betree ‘n nuwe era van gehalteversekering waar daar gefokus gaan word op elke stap in die verpakkingsproses om sodoende ons risiko vir afkeurings by die finale meetpunte (PPECB asook die in-huis finale QC) te verminder. Die mikpunt is om seker te maak dat die produk tydens elke stap in die paklyn voldoen aan al die kwaliteitsvereistes. Die metode sal verhoed dat ons addisionele afkeuringskostes moet aangaan. Ons is in die finale fase om die nuwe benadering goed te keur. In die komende maande sal die nuwe stelsel verfyn word totdat al die punte noukeurig gedek word en daar vertroue van alle rolspelers in die uitkoms is.

Na afloop van die sorteringsprosesse, word die vrugte met die nodige inligting, soos deur die Wet bepaal, in kartonne verpak. In die verlede was hierdie plakkers vooraf gedruk en tydens verpakking was die addisionele inligting daarop met ink gestempel (Fig. 1).

In 2017 het Dutoit Vrugte in ‘n stelsel belê waarvolgens hierdie plakkers intyds elektronies gegenereer kan word. Die CMS (‘Carton Management System’) het dus tot gevolg gehad dat die vermorsing wat gepaard gaan met die vooraf druk van plakkers, stopgesit kon word. Terselfdertyd kon daar ook meer inligting op hierdie plakkers aangebring word (Fig. 2).

Die derde voordeel was dat die aantal vrugte wat ‘n individu tydens ‘n skof pak, nou gemeet kan word en dat ons ‘n nuwe produktiwiteits-meetinstrument tot ons beskikking het.

Die CMS proses behels dat ‘n pakker ‘n strepieskode plakker met haar unieke werkersnommer asook die unieke pakbaknommer op die kartondeksel plak. Die vol karton skuif dan verby ‘n skandeerpunt waar die strepieskodes gelees word en die plakker gegenereer word (Fig.2).

Die aantal vrugte per verpakking word vooraf binne die CMS stelsel vasgelê, dus word elke karton wat verby die skandeerpunt beweeg se aantal vrugte, teen die naam van die pakker wat dit gepak het, vasgestel. Gedurende die skof kan die bestuurder en werkers, lewendige inligting op groot TV skerms met betrekking tot die beste 15 pakkers vir die skof sien, asook die 15 onderpresteerder pakkers. Die industrienorm is dat pakkers gemiddeld 7 300 vrugte per skof pak om die nodige deurset wat benodig word, te verkry. By Dutoit Vrugte is daar ‘n wye band waarin daar gepak word, maar daar is al by tye gevind dat individue meer as 20 000 vrugte per skof gepak het!

Tot op hede het die vrugte-industrie deurlopend dieselfde kartonne gebruik vir die verpakking van vrugte, maar met die ontwikkeling van nuwe tegnologie en verbeterde papier sterktes is dit moontlik om nuwe konsepte te oorweeg, wat verskeie voordele inhou.

Gedurende Julie 2017, het Dutoit Vrugte begin met die ontwikkeling van nuwe kartonne wat die lugvloei deur luggate verbeter en die vrugte vinniger verkoel. Na afloop van verskeie ontwerpe wat oorweeg moes word, is die finale uitleg in Maart 2018 goedgekeur. Die verskaffers is tans in die proses om die versterkte kartonne te vervaardig.

Ons is ook baie opgewonde oor die hoë outomatiese produksiemasjien, wat ‘n horisontale lyn met behulp van 'n enkel film verpak. Seëlmateriale soos polipropileen, gelamineerde, aluminiumfoelie, papier en polimeer kan gebruik word. Hierdie “Flow Wrap” masjien is gemik op spesiale vrugtemarkte byvoorbeeld ALDI, TESCO en ASDA. Gedurende die produksieproses word die beste gehalte vrugte vanaf die masjien sorteer.

Alhoewel die onderskeie afdelings by Dutoit Vrugte spesialistake verrig, is alle bedrywighede geïntegreer met die doel om ons kliënte die eerste keer, elke keer van wêreldklas kwaliteit vrugte te voorsien.

Dutoit Vrugte Bestuurspan

Andre van Wyk
Production Manager: Dutoit Fruit Packing
+27 (0)23 312 1071
+27 (0)82 468 7577
andrevw@dutoit.com