News/Nuus

Kanzi besoek - Ronald Vermeulen

Ronald Vermeulen, Nederlandse konsultant van Kanzi, het onlangs ‘n besoek afgelê aan Suid Afrika. Ronald se besoek was daarop gefokus om ons bestaande produksiepraktyke te evalueer. Tydens sy besoek aan die Langkloof het Ronald die belangrikheid van vernuwingsnoei uitgewys as ‘n metode om Kanzi volhoubaar te produseer. Daar was ook nuwe aanplantings in die Witzenberg besoek om jongboommanipulasie te bespreek. Dit is uiters belangrik om die regte boom te vorm om sodoende kleurontwikkeling op die appel te bevorder. 

Willie Kotze
Technical Advisor: Pome Fruit
williek@dutoit.com