News/Nuus

Die Dutoit Karnaval herleef na 32 jaar!

Die geleentheid vir Dutoit Produksie Wes-Kaap (10 Landgoedere), het op 5 Mei op hul Landgoed, Vastrap plaasgevind.

Die dag het begin met ‘n optog deur die Landgoedere met hulle baniere en is opgevolg met uitspeel kompetisies in rugby, sokker, netbal, domino’s en toutrek. Daar was verskeie kultuurdeelname, ‘n boordloop (pretdraf) en Meneer en Mejuffrou Karnaval. Die bewaarskole het vir heerlike verversings ter verstewiging van hul fondse gesorg.

Die Karnaval beloof om 'n twee-jaarlikse hoogtepunt te wees waar Direksie, Bestuur en Werknemers (mans en vroue), oud en jonk, saam aan sport en kultuur kan deelneem en sommer net menswees vier. Dit skep ook die geleentheid om uitmuntendheid en inklusiwiteit aan te moedig met ’n fokus op spanbou en -GEES.

Hier is ’n paar uitblinkers:

Karnaval Geesbeker: Skaapkraal

Me Karnaval: Siphokazi Mnwana - Skaapkraal  / 1ste Prinses: Denise Goliath - Tandfontein / 2de Prinses: Syntesia Ambraal - Nooitgedacht

Mnr Karnaval: Justin Titus - Lindeshof / 1ste Prins: Wilton Moses - Paardekloof / 2de Prins: Merwin Jiemies - Paardekloof

Koor: Masakhani - Vastrap

Dans: Leeuduifies Rieldans - Tandfontein

Netbal: Lindeshof

Rugby: Paardekloof

Sokker: Vastrap

Domino’s: Paardekloof

Toutrek: Lindeshof

Beste Koeldrankstalletjie: Sneeuwkop

Beste Kosstalletjie: Tandfontein

Dutoit glo in die waarde van ontwikkeling en bemagtiging van elke werknemer tot sy of haar volle potensiaal. Welgedaan aan elke deelnemer en koördineerder wat van die dag ’n sukses gemaak het. Ons sien uit na ’n nuwe era van hoogtepunte!

Dankie aan ons borge: Raimondi’s, Boland Promotions, Basson Sport, Afgri, Tienie Halgryn, Brito’s, Coca Cola, Verso Financial Services.