News/Nuus

Witzenberg Prestige Landboutoekennings

Baie geluk aan Kromfontein (1), wat as beste presterende plaas aangewys is by die 2018 Witzenberg Prestige Landbou Toekennings, geborg deur Shoprite en die Wes-Kaapse Regering (Landbou)! 

Die Witzenberg Prestige Landboutoekennings is 'n streekkompetisie, wat deel vorm van die Wes-Kaapse Prestige Landboutoekennings. Die Wes-Kaapse Prestige Landboutoekennings (WKPLT) is gestig met die doel om erkenning te gee aan die waardevolle bydrae wat landbouwerkers tot die volhoubaarheid en groei van die landbousektor in die Wes-Kaap lewer.

Die Wes-Kaapse Departement van Landbou (WKDL) wil met die aanbieding van die WKPLT, landbouwerkers se intellek en vooruitsigte van die landbousektor verbreed en hulle aan nuwe lewenservaringe blootstel. Die fokus is om landbouwerkers te motiveer om hulle kennis en vaardighede te verbeter, wat uiteindelik persoonlike groei teweeg bring en geleenthede vir toekomstige loopbaanontwikkeling ontgin.

Kromfontein is aangwys as beste presterende plaas as gevolg van hulle volgehoue opleiding op verskeie terreine.Opleiding bemagtig ons werkers om ingeligte antwoorde te gee. Die beste presterende plaas is nie die plaas wat die meeste wenners het nie, maar die plaas wat die meeste punte oor die algemeen verwerf het.

Dutoit is ook besonders trots op die volgende werknemers wat fantasties presteer het. Dutoit vertrou dat hierdie prestasie julle sal aanspoor tot groter hoogtes en ook ‘n inspirasie vir julle medewerknemers sal wees.

  • Monique Titus (Kromfontein): Algemene Werker - Tweede plek
  • Karin November (Crispy Farming): Administratiewe Personeel - Wenner
  • Charlene Fisher (Lindeshof): Administratiewe Personeel - Tweede plek
  • Nico-Demas September (Bokkenfontein): Besproeiing Spesialis - Derde plek
  • Charlton Beukes (Lindeshof): Trekkerdrywer - Tweede plek
  • Edwin Dirks (Bokkenfontein): Trekkerdrywer - Derde plek
  • Maria (Maureen) Galant (Kromfontein): Voorvrou - Tweede plek

   

   

Sterkte aan elke kategoriewenner wat deurdring na die provinsiale onderhoude waar daar meegeding word teen ander streke. 

http://www.kbos.co.za/