News/Nuus

Sagtevrugte Gala-aand

Die Suid-Afrikaanse sagtevrugtebedryf het by hul 43ste jaarlikse gala-aand op 14 September 2018 toekennings vir uitsonderlike prestasie in landbou toegeken. Sagtevrugte sluit, appels, pere, appelkose, perskes, nektariens, pruime en pruimedante, kersies, tafeldruiwe en gedroogde druiwe in. Hierdie vrugte word hoofsaaklik in die Wes-Kaap verbou. Die afgelope seisoen is die sagtevrugtebedryf op talle terreine uitgedaag, maar die deursettingsvermoë, positiewe en inno-verende ingesteldheid van landbouers het uiteindelik geseëvier. Dit is dus met groot trots dat daar erkenning gegee word aan die uitskieters van die bedryf.

Vier mense het toekennings vir uitsonderlike prestasie vir hul werk op sagtevrugteplase ontvang en drie vir hul direkte en indirekte bydrae tot die bedryf: Sivuyile Panya van Kromfontein was een van hulle!

Hy die merietetoekenning ontvang vir Algemene Landbouwerker van die Jaar vir sy uitsonderlike werksetiek en boordvernuf. Panya is in alle fasette ‘n uitstaande landbouwerker en was ondermeer Kromfontein se Plukker van die Jaar met ‘n fenomenale 9 296 pluksakke en dit ten spyte van die droogte. Panya is nie net ‘n voorslag plukker nie, maar presteer ook op die snoeiterrein. Hy snoei gemiddeld 55 tot 60 bome per dag. Volgens sy bestuurder, Johan van Schalkwyk, is dit ‘n ongelooflike prestasie as die terrein waarop hy werk in ag geneem word. “Panya is ‘n uitskieter in alle take wat vir hom gegee word en hy doen dit altyd met ‘n glimlag.

Obekekileyo Sivuyile Panya,

Ndingathanda ukuhalalisela egameni leqela lase-Dutoit Agri ngalempumelelo ikhethekileyo. Wena ungumzekelo kuthi, osenza siziqenye kakhulu ngokuba nathi siyinxalenye yeqela lalapha e-Dutoit Agri.

Sivuyisana nawe kwaye siyabulela kahulu ngogalelo lakho olubalaseleyo kwelishishini lethu. Ungadinwa nangomso!

Ozithobileyo,

Willem Coetzee 
Chief Executive Officer: Dutoit Agri