News/Nuus

Huldeblyk Jan-Linde du Toit

Dit is met groot hartseer, maar diepe erkenning en eer wat ons by die Dutoit Groep afskeid neem van Jan-Linde du Toit wie op 21 Februarie 2019 in die ouderdom van 83 jaar oorlede is.

Jan-Linde was ‘n leeftyd van meer as ses dekades betrokke by die Dutoit Groep en was een van die “stamvaders” van ons familie.

Saam met Cathrine, Deon, Conrad, Gysbert, Linde en Hennie en hul gades met 16 kleinkinders, wil ons van die groter Du Toit-familie, huidige en oud-kollegas van die Dutoit Groep en medeboere sê:

“Ons kan getuig dat Jan-Linde se wonderlike persoonlikheid ons almal se lewens verryk het met sy positiewe en stimulerende denke.”

Jan-Linde het diep spore getrap in die Suid-Afrikaanse landbou, die vrugtebedryf en die Ceres gemeenskap. 

Sedert Jan-Linde in 1954 by die boerdery aansluit by sy pa, Gys du Toit II en sy broer, Gys du Toit III, het hy met ‘n besonderse oog en gevoel vir die groter prentjie en ondersoekende denke vir die neem van berekende risiko’s grootliks bygedra tot die totstandkoming en uitbou van die Dutoit Groep en landbou in die Wes-Kaap.

Die Dutoit Groep en sy mense bring graag hulde aan Jan-Linde, wie deur sy gawe as gespreksgenoot met akkommoderende styl sy kollegas en medeboere aangemoedig het tot groei en ontwikkeling.  Hy het deur sy voorbeeld mense positief beïnvloed.  

Jan-Linde het ons uitgedaag om groot dinge aan te pak wat gelei het tot omvangryke beleggings en hierdeur is baie mense se lewens verryk.

Van die talle voorbeelde van Jan-Linde se entrepreneurskap is die ontwikkeling van die pragtige landgoedere, Lindeshof vanaf 1963 en later Paardekloof en Tandfontein.  Hy bou nuwe damme, nuwe grootskaalse boorde, ‘n plaaswerf met kantore, werkswinkel, woonbuurt – alles.  ‘n Projek wat beleggers in vandag se tye sal uitdaag.

Saam met sy kollegas vestig Jan-Linde vaste beginsels vir die bou van volhoubare besigheidseenhede.  Hiervoor ontvang hy erkenning met:

1987 - Landbouskrywersvereniging van Suid-Afrika as Boer van die Jaar op grond van sy leidende rol op landbougebiede en tot die welslae van die familie-onderneming.
1990 - OHS Reynecke medalje van die LNR as leier in die Sagtevrugtebedryf.
2011 - “Die Burger” se Sakeleier van die jaar saam met Gys en Pieter

Jan-Linde het ook gedien op verskeie Direksies en Rade waarvan 24 jaar as Voorsitter van die Dutoit Groep Direksie asook Voorsitters van Ceres Koelkamers, SAPO (Suid-Afrikaanse Plantverbeterings organisasie en die Inmaakraad).

Jan-Linde, ons groet jou met groot waardering vir jou opoffering oor baie jare en ons bede is dat jou erfenis kan voortleef en as boustene en inspirasie dien vir die wie die aflosstokkie verder moet neem.

Namens die Direksie en kollegas van die Dutoit Groep
PSF du Toit
BESTURENDE DIREKTEUR:  DUTOIT GROEP