News/Nuus

Mandela-dag

 “It always seems impossible until it's done.” Nelson Mandela

Versoeningsikoon en oudpresident Nelson Mandela se ideale van demokrasie, vryheid en opvoeding is wêreldbekend. Die jaarlikse Mandela-dag word internasionaal op 18 Julie, Madiba se verjaarsdag, gevier. Ter viering van Mandela-dag vanjaar het verskeie Dutoit personeel by gemeenskapsprojekte betrokke geraak.

Paardekloof het ‘n inspirerende gesprek oor dwelms met die graad 6, 7 en 8’s van Paardekloof Primêr gehad. Sophia de Bruin, Gesondheidswerker Paardekloof, het met behulp van die organisasie Breaking Barriers T-hemde, hoede en inligtingspamflette voorsien. 

Avron Apolis het die gesprek gelei. Verdere opvolgsessies word beplan, asook ‘n indiepte program wat reeds in die greep van afhanklikheidsvormende stowwe vasgevang is. Die opvolgprogram gaan ook sportontwikkeling insluit.  Die ongeveer 50 kinders wat teenwoordig was, het baie positief op die boodskap reageer.

Sophia de Bruin en Victoria Mabandayazo, Gesondheidswerkers Paardekloof, het ook hulle bejaardes bederf met koek en tee. Ten spyte van die triestige weer, het 24 van die 32 genooides opgedaag wat ‘n heerlike dag geniet het.

Die Koue Bokkeveld Vroeë Kinderontwikkelings Forum (KBV ECD Forum), het ‘n blikkie projek geloods uit dankbaarheid vir ondersteuning wat hierdie lede vanaf plaaseienaars ontvang.  Die forum bestaan uit 42 lede waarvan 41 op plase geleë is en huidiglik bedien hierdie forum 1 790 kinders in die Koue Bokkeveld, Witzenberg en Warm Bokkeveld areas. Ouers betrokke by hierdie fassiliteite het gehelp om blikkies kos in te samel wat op Mandeladag aan Steinthal Kinderhuis oorhandig is. 

Dit maak nie saak hoe klein jou bydrae was nie. Mandela-dag is 'n dag waarop 'n mens die wêreld 'n beter plek kan maak, net soos Nelson Mandela dit elke dag gedoen het.

Baie dankie vir elkeen se betrokkenheid!