News/Nuus

Dutoit gesondheidswerkers

 

Die Wes-Kaap gesondheidswerkers kom gereeld die eerste Woensdag van die maand vir die waardes-projek bymekaar. Die waardestema het deur die jare uitgebrei om nou oor baie meer sake te handel. Maatskaplike kwessies word gereeld bespreek en die verwagting is dat die werkers ook hulle kennis met die gemeenskap moet deel. 

Tydens die byeenkoms van 6 November, het een gesondheidswerker die sessies beskryf as "die nagmaalstafel waar hulle elke maand hul brood en drank" vir die maand wat voorlê, kom kry. Dit is ons oorwoë mening dat die wedersydse ondersteuning van die werkers onder mekaar, die inligting wat hulle kry van die susters, die kwessies wat aangespreek word, help om hulle toe te rus en te energeer vir dit wat hulle moet doen. 

Die afgelope jaar het ons die eerste ses maande op die kwessie van verslawing gewerk: Die oorsaak van verslawing, hoe om ‘n verslaafde te help, hoe om vas te stel op watter fase van verslawing 'n persoon is. Ons is bewus gemaak van die subtiele wyses waarop drankmisbruik bevorder word en 'n kultuur geskep word wat op die lange duur nie gesond is nie. Die semester is afgesluit met 'n blitskursus in die beginsels, moets en moenies van berading soos aangebied deur Marieta van Schalkwyk. 

Tydens die tweede semester is gefokus op 'n verskeidenheid kwessies: Bou die regte fondament vir 'n gesonde verhouding met jou kind, Help jou kind gesonde keuses maak en Tienerswangerskappe. 

Op 6 November het die kwessie van geestesgesondheid onder die soeklig gekom. Roderick Muller het met die dames kom gesels oor veral depressie, selfdood, angstoestande en beklemtoon hoe belangrik dit is om nie net 'n vinnige pilletjie uit te deel nie, maar na mense te luister, omdat die dieper probleme dikwels eers na vore kom wanneer 'n mens regtig belangstel. Dit is ontstellend dat depressie toenemend onder tieners voorkom en dat tienerselfdood ook al meer voorkom. 

Gesondheidswerkers (wat amper soos "algemene praktisyns" is wat mense met verskeidenheid sake kan help) moet dus die sensitiwiteit ontwikkel en leer om dieper na 'n kind se gemoed te kyk. 

Hiermee ons hartlike dank vir elke gesondheidswerker wat deur die jaar hard gewerk het om bewusmaking van verskeie kwessies te doen en by hulle gemeenskappe betrokke te raak. Die taak is nie aldag maklik nie, want daar is soveel kwessies wat moet aandag kry. Om die gemeenskap bewus te maak van die rol wat hulle eie leefstylverandering kan speel om siektes te voorkom, is een ding. Om hulle te oortuig om hulle gedrag blywend te verander, is veel moeiliker. Soms voel ’n mens dalk na moed-opgee, maar dan gebeur daar weer net iets wat 'n mens klein suksesse laat smaak en opnuut moed laat skep. Volhard net! Oor volharding het iemand eenkeer gesê: Volharding is 'n groot deel van sukses. As 'n mens lank genoeg aan 'n deur klop, móet jy uiteindelik iemand daarbinne wakker maak. 

Baie dankie ook aan ons susters wat die gesondheidswerkers ondersteun en 'n groot bydrae lewer tot 'n effektiewe diens wat 'n verskil maak. Ons sê ook baie dankie aan elke Bestuurslid wat hulle gesondheidswerkers ondersteun en aanmoedig.

Mariette le Roux